< Back to results

Finance Associate

 • Pangea
 • Donegal

This position has been filled

We are currently looking for a Finance Associate to support the Finance function of our organization. Reporting directly to the Senior Finance Manager, we’re looking for candidates keen to join a fast-paced growing environment contributing to the efficient running of the Finance office while ensuring proper financial records are kept.

The position can be flexible around personal commitments. It will be located in The Rosses / Gaoth Dobhair area. This role is predominantly home based at the moment due to Covid but will be office based when things open up and we finalize a new office location. This position may also require travel to European offices in the future.

Duties & Responsibilities

 • Accurate and timely bookkeeping, ensuring financial records are kept up to date and accurate
  Assisting with month end reconciliations and intercompany invoicing
  Processing all expense claims
  Assisting in month end invoicing process
  Assist with new country set up as the Company continues to expand
  Assisting with monthly payroll, and managing changes and updates
  Management and calculation of commission payments
  Processing supplier invoices and payments
  Assisting with implementation of new Finance system and processes
  Responding to finance-related queries (external and internal)
  Ad-hoc tasks as they arise

Requirements

 • Previous experience in a finance/bookkeeping role in a busy office setting
  Self-starter that is comfortable taking ownership of processes
  Highly adaptable with a flexible approach, ability to work on multiple tasks at once
  Proficient in Microsoft Outlook and Excel
  High Degree of accuracy and Attention to Detail
  Exceptional administration and organizational skills
  Excellent interpersonal skills and strong communication skills

Nice to have

 • Second language (e.g. French or German)

Additional Information

 • Part-time role c. 20 hours per week (over 4/5 days)
  Flexibility in terms of days/hours worked
  Potential to develop to a full-time role
  Salary c. 23,000 – 25,000 EUR (pro-rata)

 

Dualgaisí & Freagrachtaí

Cuntasaíocht bheacht in am, ag cinntiú go gcoinnítear taifid airgeadais suas chun dáta agus ceart

Cuidiú le réiteach deireadh na míosa agus sonraisc idir chomhlachtaí

Próiseáil ar gach éileamh ar chostais

Cuidiú le próiseas sonraisc ag deireadh na míosa

Cuidiú le socrú úr tíre de réir mar a leanann an comhlacht ar aghaidh ag leathnú

Cuidiú leis an phárolla míosúil agus athruithe agus nuashonrú a bhainistiú

Bainistiú agus áireamh ar íocaíochtaí coimisiúnaithe

Próiseáil ar shonraisc agus íocaíochtaí na soláthraithe

Cuidiú le cur i bfheidhm córas agus próisis úrnua Airgeadais

Ag freagairt fiosrúcháin bainteach le hairgeadas (seachtrach agus inmheánach)

Obair Ad-hoc de réir mar a tharlaíonn sé

Riachtanais

Taithí roimh ré i ról airgeadais/cuntasaíochta i n-oifig ghnóthach

Féintionscnóir atá compordach le húinéireacht a ghlacadh ar phróisis

Duine an-oiriúnach le cur chuige solúbtha, cumas oibriú ar iliomad tascanna ag an am chéanna

Cumasach i Microsoft Outlook agus Excel

Ardleibhéal cinnteachta agus aird ar shonraí

Sár-Scileanna riaracháin agus eagrúcháin

Sár-Scileanna idirphearsanta agus scileanna láidir cumarsáide

Buntáiste breise

An Dara Teanga (m.sh. Fraincis nó Gearmáinis)

Eolas Breise

Ról páirtaimseartha c. 20 uair sa tseactain (thar 4/5 lá)

Solúbthacht i dtaca le laetha/uaireanta oibre

Féidearthacht forbairt go ról lánaimseartha

Tuarastal c. 23,000 – 25,000 EUR (pro-rata)